Search Suggest

Y phục nam
Y phục nam

[GIÁO TRÌNH] Tạo Mẫu Quần Áo Nam – Trần Thị Hường 37 trang

Tạo Mẫu Quần Áo Nam – Trần Thị Hường GOOGLE DRIVE MEDIAFIRE ☰ MỤC LỤC CÁC NGUYÊN TẮC CĂN BẢN ●   Biểu đồ cỡ số ●   Nhãn ghi kích cỡ ●  Bảng thông số …

[SÁCH SCAN] Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản và Thời Trang Người Lớn – Nguyễn Duy Cẩm Vân

Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản & Thời Trang Người Lớn EBOOK SÁCH GIẤY Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng bi…