Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

đẳng thức quen thuộc
đẳng thức quen thuộc

Từ đẳng thức cho đến bất đẳng thức

Ta có đẳng thức sau: Cho $xyz=1$ thì khi đó: $\sum \frac{1}{xy+x+1}=1$ Ứng dụng: Bài 1; (APMO 2016) Cho ba số dương x,y,zx,y,z thỏa mãn điều kiện xyz…