Search Suggest

Khái niệm Toán học
Khái niệm Toán học

Tứ phân vị, độ trải giữa, giá trị bất thường trong thống kê là gì?

Bài viết này sẽ nêu một số khái niệm thống kê trong chương trình toán lớp 10 mới. Gồm: tứ phân vị là gì? độ trải giữa (khoảng tứ phân vị) là gì? giá …

Phương pháp quy nạp toán học là gì? Chứng minh nguyên lí quy nạp?

Phương pháp quy nạp toán học được trích từ cuốn sách cùng tên của tác giả Nguyễn Hữu Điển - NXB Giáo dục 2000. Nguyên lí quy nạp toán học và chứng mi…

Phương pháp quy nạp toán học là gì? Chứng minh nguyên lí quy nạp?

Phương pháp quy nạp toán học được trích từ cuốn sách cùng tên của tác giả Nguyễn Hữu Điển - NXB Giáo dục 2000. Nguyên lí quy nạp toán học và chứng mi…

Đạo hàm bên trái, đạo hàm bên phải là gì?

Bài viết này sẽ đề cập đến hai khái niệm đạo hàm bên trái và đạo hàm bên phải (gọi chung là đạo hàm một bên ) của hàm số tại một điểm. Đạo hàm một …

Bất phương trình lượng giác: cách giải và ví dụ

Ta xét các bất phương trình lượng giác cơ bản: $$\sin x > a, \cos x \le a, \tan x \ge a, \cot x \le a$$ trong đó $a$ là một số thực cho trước. Bấ…

Đơn vị đo góc: radian (rad), độ và công thức liên hệ giữa chúng

Bài này sẽ viết về hai đơn vị đo góc thường dùng trong chương trình phổ thông: độ và radian (ra-đi-an, rad). Độ và công thức tính độ dài cung tròn Đơ…

Tại sao nên tránh đặt câu hỏi về số họ nghiệm của phương trình lượng giác?

Thuật ngữ "họ nghiệm" của phương trình lượng giác đã được sử dụng trong sách giáo khoa cũ và rải rác trong các sách tham khảo hiện nay. Tuy…

Phép tịnh tiến đồ thị và công thức chuyển hệ toạ độ

Phép tịnh tiến hệ toạ độ và công thức đổi hệ trục toạ độ, phương trình đường cong trong hệ toạ độ mới qua phép tịnh tiến, tịnh tiến đồ thị hàm số. Nh…

Điều kiện để hai đồ thị cắt nhau, hai đồ thị tiếp xúc nhau

Trong bài này, đồ thị của hàm số đôi khi được gọi tắt là "đồ thị". Hai đồ thị cắt nhau và giao điểm Giao điểm của hai đồ thị hàm số, điều k…

Cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số là gì?

Cát tuyến và tiếp tuyến là gì? Khái niệm cát tuyến và tiếp tuyến của đồ thị hàm số được nêu trong sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11 chương tr…

sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch là gì?

Bài này sẽ nêu các công thức xác định sinh x, cosh x, tanh x, coth x, sech x, csch x và một số tính chất cơ bản liên quan. sinh, cosh, tanh, coth, …