Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Điều kiện để hai đồ thị cắt nhau, hai đồ thị tiếp xúc nhau

Trong bài này, đồ thị của hàm số đôi khi được gọi tắt là "đồ thị".

Hai đồ thị cắt nhau và giao điểm

Giao điểm của hai đồ thị hàm số, điều kiện để hai đồ thị cắt nhau.

Sự tiếp xúc của hai đường cong

Định nghĩa sự tiếp xúc của hai đường cong, khái niệm tiếp điểm, điều kiện cần và đủ để hai đồ thị tiếp xúc nhau.
Ví dụ về sự tiếp xúc của hai đồ thị hàm số và viết phương trình tiếp tuyến chung.
Ví dụ về sự tiếp xúc của đường thẳng và parabol
Áp dụng vào một trường hợp cụ thể: Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và tiếp xúc với parabol

Xem thêm: Cách viết tiếp tuyến chung của hai đồ thị

  Nguồn: Sách giáo khoa Giải tích 12 (nâng cao).

Đăng nhận xét