Search Suggest

Áo veston nam
Áo veston nam

[GIÁO TRÌNH] Thiết Kế và May Áo Veston – May Thủ Đức

Thiết Kế và May Áo Veston – May Thủ Đức GOOGLE DRIVE MEDIAFIRE ☰ MỤC LỤC Chương I   - Phương pháp đo Chương II  - Phương pháp thiết kế ●   Đặc điểm c…

[SÁCH SCAN] Phương Pháp Tự Học Cắt May Veston Nam

DOWNLOAD ĐỌC ONLINE Tài liệu được đăng với  mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sác…

[GIÁO TRÌNH] Hệ Thống Bài Tập Thiết Kế Trang Phục 4 – Thiết Kế Veston Đầm Biến Kiểu – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD ĐỌC ONLINE Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  N…

[GIÁO TRÌNH] Thiết Kế Trang Phục 4 – Thiết Kế Veston Đầm Biến Kiểu – Võ Phước Tấn

DOWNLOAD Sách được đăng với mục đích phi lợi nhuận , nhằm chia sẻ với các bạn chưa từng biết đến sách hoặc không có điều kiện mua sách.  Nếu được, mo…