Search Suggest

Đoàn Thị Điểm
Đoàn Thị Điểm

HÌNH ẢNH NGƯỜI CHINH PHU (CHINH PHỤ NGÂM)

SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI CHINH PHU  TRONG CUỘC CHIẾN Chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng để lại những mất mát đau thương. Nhưng nếu bỏ mạng n…

SỐ PHẬN ĐAU THƯƠNG CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ (CHINH PHỤ NGÂM)

Hẳn không còn là điều phải bàn khi xác nhận “ Chinh phụ ngâm ” là tác phẩm trữ tình. Bởi lẻ,toàn bộ khúc ngâm là sự giãi bày cảm xúc của người v…