Search Suggest

chi tiết nghệ thuật
chi tiết nghệ thuật

[INFOGRAPHIC] Ý NGHĨA BÁT CHÁO HÀNH

Hình ảnh bát cháo hành là một hình ảnh đặc sắc, giàu ý nghĩa tượng trưng: Đó là kết tinh cho tình yêu thương bình dị mà cao cả của Thị Nở , một vẻ đẹ…