Search Suggest

Phương pháp quy nạp toán học là gì? Chứng minh nguyên lí quy nạp?

Phương pháp quy nạp toán học được trích từ cuốn sách cùng tên của tác giả Nguyễn Hữu Điển - NXB Giáo dục 2000.

Nguyên lí quy nạp toán học và chứng minh


Ví dụ về phương pháp quy nạp toán học


Ví dụ 1.1


Ví dụ 1.2

Nguyên lí quy nạp toán học mở rộng

Mở rộng và ví dụ

Theo Nguyễn Hữu Điển. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét