Search Suggest

Đề thi HK2 toán lớp 12 trường chuyên Hạ Long - Quảng Ninh

Đề thi HK2 môn toán lớp 12 của trường chuyên Hạ Long - Quảng Ninh. Đề gồm 55 câu hỏi trắc nghiệm.

Đề thi học kì II toán 12
Gồm 6 trang, 45 câu chung và 5 câu riêng cho lớp không phải chuyên toán, 5 câu riêng cho học sinh chuyên toán.

File PDF đề thi hk2


Tải về file PDF
Theo THPT chuyên Hạ Long. Người đăng: MiR Math.

Đăng nhận xét