Search Suggest

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021

Ngày 15/9/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPHN) đã công bố Quyết định số 3592/QĐ-ĐHSPHN của Hiệu trưởng về mức điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường năm 2021.

Theo đó, ngành Sư phạm Toán học lấy 26,3 điểm; ngành SP Toán dạy bằng tiếng Anh lấy 27,7 điểm (khối A) và 28,25 điểm (khối D).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành năm 2021 của ĐHSP Hà Nội:

Quyết định về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐHSP Hà Nội năm 2021.

Theo ĐHSP Hà Nội. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét