Search Suggest

TOÁN 10 - BT TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC HAI

Tài liệu bài tập trắc nghiệm về hàm số bậc hai gồm 150 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Đại số 10 chương 2. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét