Search Suggest

TOÁN 11 - BT TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ HHKG

Tài liệu bài tập trắc nghiệm đại cương về hình học không gian gồm 118 câu hỏi tổng hợp các kiến thức cần nắm, phân dạng bài tập và hướng dẫn giải các dạng toán thuộc chương trình Hình học 11 chương 2. GV: Nguyễn Xuân Hoa. SĐT: 0981.01.10.91

Đăng nhận xét