Search Suggest

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 12 năm học 2021-2022 có đáp án (60 phút)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 12 năm học 2021-2022 có đáp án. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm (100%) với thời gian làm bài 60 phút. Đề dành cho học sinh lớp 12 của trường chuyên Vĩnh Phúc - HK1 - năm học này.

Đề GK1 Toán 12 năm học 2021-2022

Xem các câu hỏi trắc nghiệm trong 5 ảnh dưới đây

Đáp án 40 câu trắc nghiệm Toán 12 GK1

Đáp án mã đề 216 - giữa kì 1 - Toán 12 chuyên Vĩnh Phúc năm học 2021-2022.

Xem và tải file đề GK1 Toán 12


[Download ##download##]

Theo THPT CVP. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét