Search Suggest

Đáp án 30 câu trắc nghiệm cuối mô đun 5 THCS

Gửi đến quý thầy cô đáp án trắc nghiệm cuối mô đun 5 chính xác nhất. Phần 30 câu trắc nghiệm cuối module 5 THCS sử dụng được cho tất cả các môn.

XEM ĐÁP ÁN TOÀN BỘ MODULE 5 TẠI ĐÂY: https://ebook.hoit.asia/2022/01/dap-an-module-5.html

Đáp án 30 câu trắc nghiệm cuối module 5

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

- Giữ bí mật

- Trung thực và trách nhiệm

- Không phán xét học sinh

- Tôn trọng học sinh

2. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau:

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và …ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

- tâm lí

- tinh thần

- sinh lí

- tâm thần

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các biểu hiện phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học:

Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh

Kĩ năng lắng nghe

Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh

Kĩ năng thấu hiểu

Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh

Kĩ năng phản hồi

Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân

Kĩ năng hướng dẫn

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đời sống tình cảm của học sinh trung học cơ sở có đặc điểm:

 

 

- Quyết liệt và bốc đồng

- Pha trộn và ổn định

- Ổn định và sâu sắc

- Dễ thay đổi và mâu thuẫn

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh trung học cơ sở là do sự bất đồng về quan điểm giữa các em với cha mẹ. Trong khi học sinh đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân thì một số cha mẹ vẫn coi các em là những đứa trẻ non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng … quá mức đến mọi mặt đời sống của học sinh trung học cơ sở”. 

- chỉ đạo

- hướng dẫn

- giám sát

- quan tâm

6. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm nào dưới đây KHÔNG đặc trưng cho sự phát triển tâm lí của tuổi học sinh trung học cơ sở?

- Sự phát triển mạnh mẽ, không cân đối về thể chất và ngôn ngữ.

- Sự phát triển không đều, tạo ra tính hai mặt "vừa là trẻ con vừa là người lớn".

- Sự phát triển mạnh mẽ, không cân đối về thể chất và tâm lí.

- Sự phát triển mạnh mẽ, đồng đều về thể chất và tâm lí.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Học sinh trung học cơ sở KHÔNG gặp khó khăn trong sự phát triển bản thân thường có các biểu hiện sau: 

- Lúng túng trong việc xây dựng hình mẫu lí tưởng

- Không biết được điểm mạnh, hạn chế của bản thân

- Hòa đồng trong quan hệ với bạn bè

- Lo lắng về hình ảnh bản thân

8. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do:

- Giáo viên chưa thấu hiểu những đặc trưng tâm lí và nhu cầu của học sinh

- Giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao với học sinh

- Giáo viên thiên vị học sinh

- Giáo viên không quan tâm đến học sinh

9. Chọn đáp án đúng nhất

Những biểu hiện nào sau đây cho thấy học sinh trung học cơ sở KHÔNG gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp:

- Có ý thức rõ ràng về tương lai của mình nhưng chờ đợi vào sự định hướng của cha/mẹ.

- Có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.

- Biết lựa chọn ngành nhưng không có hiểu biết về hệ thống các ngành nghề trong xã hội.

- Có tâm thế nhưng chưa ý thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Trong khi trợ giúp cho T - một học sinh lớp 8 có biểu hiện ngại giao tiếp, thu mình trong lớp, cô giáo chủ nhiệm nhận thấy em có sở thích chơi với những con thú nhỏ. Để trợ giúp cho T, cô đã cùng em chơi trò chơi “chó và gà trống” để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em.

Thầy/cô hãy cho biết: Cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào đối với học sinh của mình?

- Phương pháp kể chuyện

- Phương pháp thuyết phục

- Phương pháp trắc nghiệm

- Phương pháp trực quan

11. Chọn đáp án đúng nhất

Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi lựa chọn và xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở có ý nghĩa gì?

- Nâng cao kết quả học tập cho học sinh

- Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh

- Chuẩn bị tâm thế cho học sinh

- Thu hút sự chú ý của học sinh

12. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ s ”.

Bước 1 là

xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 2 là

lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 3 là

thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 4 là

đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video nội dung 2 mà quý Thầy/Cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “kĩ năng giao tiếp hiệu quả” cho học sinh trung học cơ sở được thực hiện bằng phương pháp nào? 

- Phiếu hỏi tự thiết kế

- Trắc nghiệm khách quan

- Tình huống giả định

- Hỏi ý kiến học sinh

14. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của qui trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở?

- Bước 3: Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

- Bước 4:  Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

- Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

- Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

15. Chọn đáp án đúng nhất

Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học?

- Xác định vấn đề của học sinh.

- Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài

- Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh.

- Thu thập thông tin của học sinh. 

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở nhằm mục đích:  

- Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.

- Lý giải các nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc của học sinh.

- Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.

- Cả 3 đáp án trên

17. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở là hoạt động của giáo viên kết nối và ...với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”

- liên hệ

- phối hợp

- hợp tác

- kết hợp

18. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học?

- Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ.

- Đánh giá năng lực của học sinh.

- Xác định vấn đề của học sinh.

- Thu thập thông tin của học sinh.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Khi học sinh THCS gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

- Cố tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh theo hướng chuyên sâu hơn.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ.

- Báo cáo để Ban Giám hiệu tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

- Trao đổi với cha mẹ học sinh để gia đình tự thu xếp.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trên hệ thống LMS, vấn đề chính mà em Ngọc gặp phải trong tình huống là gì?

- Sự thay đổi tâm lí trong giai đoạn dậy thì

- Sự khác biệt giữa hai thế hệ

- Bất đồng quan điểm với mẹ và mẹ chưa hiểu Ngọc

- Mâu thuẫn với mẹ và kĩ năng giao tiếp với người lớn còn hạn chế

21. Chọn đáp án đúng nhất

“Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N?

- Kết luận vấn đề của học sinh

- Lên kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

- Liệt kê các vấn đề học sinh gặp phải

- Thu thập thông tin của học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

 

“Nguyên tắc đảm bảo tính … trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”.

- thống nhất

- hệ thống

- pháp lí

- công khai

23. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở.

Phương thức trực tiếp:

Họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử

Phương thức gián tiếp:

Video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch rã ngoại của trường

24. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

- Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình.

- Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.

- Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.

- Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình.

25. Chọn đáp án đúng nhất

Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

- Kênh thông tin trung gian

- Kênh thông tin cụ thể

- Kênh thông tin gián tiếp

- Kênh thông tin trực tiếp

26. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học cho phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?

- Xác định phương pháp và hình thức tự học

- Đánh giá kết quả tự học 

- Xác định nội dung tự học

- Xác định mục tiêu kế hoạch tự học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào sau đây KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà?

- Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử

- Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp

- Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung

28. Chọn đáp án đúng nhất

LMS - Learning Management System được hiểu là…

- đơn vị quản lí toàn bộ hệ thống học tập qua mạng

- hệ thống hỗ trợ quản lí đánh giá kết quả học tập qua mạng

- hệ thống quản lí học tập qua mạng

- hệ thống quản lí nội dung học tập qua mạng

29. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây:

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia.

- Hỗ chuyên môn thông qua Webquets.

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng.

30. Chọn đáp án đúng nhất

Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?

- Phần mềm dạy học

- Bản trình chiếu, bảng dữ liệu

- Các tệp âm thanh, hình ảnh, video

- Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in

Đăng nhận xét