Search Suggest

Dàn ý chứng minh câu tục ngữ Có chí thì nên

1. Mở bài:

- Muốn đạt được thành công thì phải vượt qua khó khăn, trở ngại, muốn chiến thắng được nghịch cảnh thì cần có nhiều ý chí.

- Bàn về vai trò của ý chí, người xưa từng nói: “Có chí thì nên”.

Chứng minh câu tục ngữ Có chí thì nên

2. Thân bài:

Read more »

Đăng nhận xét