Search Suggest

Đề khảo sát năng lực Toán học và Tư duy lôgic vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa 2022

Đề thi, đáp án phần khảo sát năng lực Toán học và Tư duy lôgic trong kì thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM năm 2022, diễn ra vào ngày 25/6.

Đề thi


Đáp án


File PDF


[Download ##download##]

Theo Sở GD&ĐT HCM. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét