Search Suggest

Bài đăng

Tập huấn hội sinh viên khoa Toán - Tin 2022

Bài viết này chỉ để khoe chuyến đi tập huấn, đi chơi Ba Vì của mình với hội sinh viên thui :3

Dạo này không có Toán gì đâu, chỉ bay haha.


Cặp đôi trẻ 😆

Nhóm Duy Ngã Độc Tôn :))

Ở ngoài tưởng vua, bên trong là bé 🙈 
Love 💕

Hà Nội, 7/6/2022


À mọi người like page của HSV nào 😄Đăng nhận xét