Search Suggest

Đáp án chính thức của Bộ cho 24 mã đề môn Toán 2022

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 24 mã đề môn Toán trong kì thi tốt nghiệp thpt năm 2022. Đáp án được công bố đúng 1 tuần sau ngày kết thúc kì thi (15/7).


Xem file ảnh


Đáp án 24 mã đề môn Toán 2022 (từ mã 101 đến 124).


Xem file PDF


File PDF có thể zoom lên để xem rõ hơn.[Download ##download##]
Theo Bộ GD&ĐT. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét