Search Suggest

Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp thpt 2022

Xem phổ điểm môn Toán trong kì thi tốt nghiệp thpt năm 2022 từ dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào 24/7.

Phổ điểm Toán 2022


Bảng tần số và thống kê cơ bản

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2022 của cả nước cho thấy: 
  • Có 982.728 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó:
  • Điểm trung bình là 6.47 điểm
  • Điểm trung vị là 6.8 điểm,
  • Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8 (với 54495 thí sinh),
  • Số thí sinh có điểm từ 0-1 (điểm liệt) là 165 (chiếm tỷ lệ 0.02%), trong đó có 4 điểm 0.
  • Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 186,222 (chiếm tỷ lệ 18.95%).
  • Cả nước có 35 điểm 10 môn Toán trong kì thi tốt nghiệp thpt 2022.

Theo Bộ GD&ĐT. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét