Search Suggest

Chứng minh hàm số y=tanx tuần hoàn với chu kì π

Bài này sẽ đăng chứng minh hàm số y=tanx tuần hoàn với chu kì π.


Nhắc lại định nghĩa hàm số tuần hoàn


Hàm số tuần hoàn và chu kì của nó.


Chứng minh hàm tan tuần hoàn với chu kì π

Xem thêm: Chứng minh hàm sin tuần hoàn với chu kì 2πTheo SGK Toán 11. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét