Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Giáo án Toán 10 Kết nối tri thức | Kế hoạch bày dạy Toán 10 Kết nối tri thức

Kế hoạch bài dạy Toán 10 Kết nối tri thức hay Giáo án Toán 10 KNTT đã được biên soạn và chia sẻ rộng rãi trên internet. Blog Ngữ văn tiếp nối sự chia sẻ đó để có nhiều thầy cô được tiếp cận với KHBD Toán 10 KNTT. Bộ giáo án Toán 10 KNTT có đầy đủ KHBD Toán 10 KNTT file wordKHBD Toán 10 KNTT file PowerPointKHBD Chuyên đề Toán 10 KNTT.

Hi vọng bộ KHBD Toán 10 KNTT và KHBD Chuyên đề Toán 10 KNTT này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu dụng cho thầy cô khi soạn KHBD cho riêng mình.

Giáo án Toán 10 KNTT
Kế hoạch bài dạy Toán 10 Kết nối tri thức

Thầy cô tải Kế hoạch bài dạy Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống trọn bộ theo link sau:
Kế hoạch bài dạy Toán 10 KNTT

Kế hoạch bài dạy Chuyên đề Toán 10 KNTT

Đây là sản phẩm của Dự án chia sẻ miễn phí. Nên rất mong quý thầy cô tiếp tục chia sẻ để lan toả những điều tốt đẹp trong cộng đồng giáo viên của chúng ta.

Xin cảm ơn quý thầy cô!

BÀI 1. MỆNH ĐỀ

1. MỆNH ĐỀ, MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

a. Mệnh đề:

HĐ1: Trong các câu ở tình huống mở đầu

a) Câu nào đúng?

b) Câu nào sai?

c) Câu nào không xác định được tính đúng sai?

Giải

a) Câu nói của Khoa đúng.

b) Câu nói của An sai.

c) Câu ‘’Có bao nhiêu con vật xuất hiện trong hình vẽ ?’’ không xác định tính đúng sai.

Những câu nói của An và Khoa là những khẳng định có tính đúng hoặc sai. Người ta gọi mỗi câu như vậy là một mệnh đề lôgic (gọi tắt là mệnh đề). Những câu không xác định được tính đúng sai không phải là mệnh đề.

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai.

Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai

Chú ý: Người ta thường sử dụng các chữ cái ,…để biểu thị các mệnh đề.

Ví d  1.

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Câu nào không phải là mệnh đề?

 a) Phương trình  có nghiệm nguyên;

b) ;

c) Có bao nhiêu dấu hiệu nhận biết hai tam giác đồng dạng?

d) Đấy là cách xử lí khôn ngoan!

Giải 

Vì phương trình  có nghiệm nguyên nên câu a đúng. Câu b là sai.

Do đó câu a và câu b là những mệnh đề.

Câu c là câu hỏi; câu d là câu cảm thán, nêu lên ý kiến của người nói. Do đó, không xác định được tính đúng sai. Vậy các câu c và d không phải là mệnh đề.

Chú ý: Những mệnh đề liên quan đến toán học (các mệnh đề ở câu a và câu b trong Ví dụ 1) được gọi là mệnh đề toán học.

Đăng nhận xét