Search Suggest

Mẫu giáo án minh họa Toán lớp 10 chương trình mới

Mẫu giáo án môn Toán lớp 10 chương trình mới. Dưới đây là 3 bài soạn minh họa để dạy Toán 10 sách mới.

Giáo án minh họa bài Hàm số (KNTT)


Bài soạn này là của các tác giả bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.


Kế hoạch bài dạy (giáo án) này được soạn theo mẫu của công văn 5512 (mẫu mới nhất) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số hình ảnh:


Giáo án đầy đủ bài Hàm số
và hướng dẫn soạn kế hoạch bài dạy (giáo án) SGK Toán 10 KNTT.


[Download ##download##]Giáo án minh họa Toán 10 CTST


Phần này có 2 giáo án mẫu: bài Quy tắc cộng, quy tắc nhân và bài Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.


Hai bài soạn này là của các tác giả bộ sách Chân trời sáng tạo. Trước đó là hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy (tên gọi cũ là giáo án).


[Download ##download##]

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét