Search Suggest

Phân phối chương trình Toán 10 SGK mới (có tích hợp chuyên đề Toán 10)


Gợi ý kế hoạch dạy học (phân phối chương trình) Toán lớp 10 (sử dụng SGK Toán 10 và sách Chuyên đề học tập Toán 10) bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (Tổng chủ biên Trần Nam Dũng).
Trong đó SGK 105 tiết và Chuyên đề 35 tiết.

PPCT Toán 10 HK1


Gợi ý kế hoạch dạy học học kì I (sử dụng SGK Toán 10, tập 1 và sách Chuyên đề học tập
Toán 10). SGK 54 tiết + Chuyên đề 18 tiết.PPCT Toán 10 HK2Gợi ý kế hoạch dạy học học kì II (sử dụng SGK Toán 10, tập 2 và sách Chuyên đề học tập

Toán 10). SGK 51 tiết + Chuyên đề 17 tiết.


Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét