Search Suggest

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 mới (KNTTVCS)

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 sách mới (bộ sách KNTTVCS) của Vinschool năm học 2022-2023.


Nội dung kiểm tra


1. ĐẠI SỐ


Chương I. Mệnh đề - tập hợp


1. Mệnh đề: Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh đề kéo theo,

mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương, kí hiệu với mọi, tồn tại.
2. Tập hợp: Cách xác định tập hợp, tập hợp rỗng, tập hợp con, tập hợp bằng nhau.


3. Các phép toán tập hợp: giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu và phần bù của

hai tập hợp.


4. Các tập hợp số: các tập con thường dùng của .


Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn


1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.


2. HÌNH HỌC


Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác


1. Giá trị lượng giác của một góc
2. Hệ thức lượng trong tam giác.

Một số hình ảnh
Xem và tải file PDF

[Download ##download##]
Theo THPT VinSchool. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét