Search Suggest

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 10 chương trình mới (có đáp án)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán lớp 10 chương trình mới, áp dụng từ năm học 2022-2023, do trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương biên soạn.
Cấu trúc mỗi đề thi gồm 50% trắc nghiệm và 50% tự luận, có đáp án kèm theo.

Đề thi giữa kì 1 Toán 10 - mã đề A


Đề thi giữa kì 1 Toán 10 - mã đề B

Đáp án Đề thi giữa kì 1 Toán 10
Xem và tải đề thi GK1 Toán 10

[Download ##download##]
Theo THPT Nguyễn Khuyến BD. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét