Search Suggest

Đề thi thử môn Toán của trường chuyên ĐH Vinh 2023

Đề thi thử môn Toán của trường chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2023 có đáp án.


Đề thiKì thi lần 1 diễn ra vào nửa cuối tháng 3/2023, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa.


Đáp ánFile PDF

[Download ##download##]
Theo ĐH Vinh. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét