Search Suggest

Phân phối chương trình Toán lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Toán lớp 10 bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, áp dụng từ năm học 2022 - 2023.

Thời lượng giảng dạy bắt buộc Toán 10 là 105 tiết (cho 35 tuần học), trong đó 44% cho mạch kiến thức Đại số và Giải tích, 35% cho mạch Hình học và Đo lường, 14% cho kiến thức Xác suất và Thống kê, 7% cho hoạt động thực hành trải nghiệm.

Dưới đây là phân phối chương trình Toán 10 do nhóm tác giả biên soạn sách Kết nối tri thức gợi ý:

PPCT Toán 10 KNTTPPCT chuyên đề Toán 10

Kèm gợi ý 2 phương án dạy học
Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem thêm: PPCT Toán 10 Cánh Diều / PPCT Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo

Đăng nhận xét